Người dùng kính mến, gần đây chúng tôi sẽ thay đổi địa chỉ truy cập Huobi Global,
sau này xin quý người dùng truy cập Huobi Global qua www.hbg.com. Để tiện lợi cho người dùng, vui lòng truy cập và lưu lại địa chỉ này.

Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Gold VIP privileges.
Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Diamond VIP privileges.

Mở VIP

Mở VIP tận hưởng đặc quyền chiết khấu phí thủ tục

Vẫn còn HT? Nhận ngay

Nhắc nhở:

  • Sau khi mở VIP lập tức có hiệu lực, khi kết toán giao dịch tự động tính toán chiết khấu. 'Giải thích chiết khấu'
  • Chiết khấu tỷ lệ nộp phí chỉ có hiệu lực với phí thủ tục giao dịch.
  • Thời gian có hiệu lực của một tháng là 31 ngày.
  • Mở tức là bạn đã đồng ý 'Thỏa thuận dịch vụ VIP'

© 2013-2019 Huobi Global